Παρακαλώ περιγράψτε σύντομα τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την Global Insurance Group