Συμπαραστάτης στο πολυδαίδαλο έργο του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ στέκεται η Euroins GR που με συνέπεια από το 2015 ενισχύει το έργο του καλύπτοντας διαρκείς ανάγκες. Η εταιρεία βρίσκεται σε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ και προσφέρει οικονομική ενίσχυση ώστε να μην εμποδιστεί η λειτουργία των δομών του. Το κοινωνικό έργο που προσφέρει βρίσκει την Euroins GR σε απόλυτη σύμπλευση και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroins GR κ. Κωνσταντίνος Μάκαρης «τα παιδιά έχουν πάντα προτεραιότητα».

 

smile